Konkurs Młodych Talentów o Puchar „BLUE DIAMOND” 2018

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 23.09.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
Konkurs Młodych Talentów o Puchar „BLUE DIAMOND” 

Temat: Comic – Pop art makeup

Warszawa | CENTRUM TARGOWO-KONGRESOWE| 22 września 2018 r.

UCZESTNICY 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół kosmetycznych, które kształcą w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym (min. 1 rok nauki). Liczba uczestników jest ograniczona do 20. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda szkoła kosmetyczna może zgłosić do konkursu maksymalnie dwóch uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 sierpnia 2018 r.

FORMUŁA KONKURSU 

Konkurs składa się z dwóch części: egzaminu pisemnego (testu) i praktycznego.

TEORIA 

Egzamin teoretyczny odbędzie się w sobotę 22 września 2018 r. podczas targów podczas targów BEAUTY FORUM & SPA 2018 w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie. Pytania testu odnoszą się do teorii kosmetyki, podstaw dermatologii, anatomii i fizjologii, fizykoterapii, chemii kosmetycznej, znajomości aparatury kosmetycznej i marketingu usług kosmetycznych (sprzedaż i reklama).

PRAKTYKA 

Egzamin praktyczny odbędzie się również w sobotę 22 września 2018 r., bezpośrednio po egzaminie teoretycznym. Wszyscy uczestnicy zostają dopuszczeni do egzaminu praktycznego. Temat egzaminu praktycznego to: Comic – Pop art makeup

Uczniowie stylizują i malują modelkę/modela zgodnie z zadanym tematem, uwzględniając: wygląd zewnętrzny, fryzurę, makijaż, strój, przy czym największa ilość punktów przyznawana jest za makijaż. Makijaż jest wykonywany w obecności jury złożonego z fachowców. Publiczność ma możliwość przyglądania się pracy uczestników. Następnie odbywa się prezentacja modeli, werdykt jury oraz wręczenie nagród.

MATERIAŁY DO PRACY 

Uczestnicy posługują się własnymi materiałami i przyborami przywiezionymi do pracy.

KRYTERIA 

Każdy uczestnik pracuje z własną modelką/modelem. Fantazji nie stawia się granic. Jury ocenia zarówno makijaż, jak i wrażenie ogólne w skali 1-5 pkt. Jury ocenia każdy wykonany krok (podkład, oczy + brwi, usta, finish), wygląd ogólny oraz pomysł.

OCENA 

Wynik składa się z sumy uzyskanych punktów z części teoretycznej i praktycznej.

NAGRODY 

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci zestawów kosmetycznych dla laureatów 3 pierwszych miejsc oraz nagrody w postaci voucheru na zakup kompletów odzieży roboczej dla szkoły, którą reprezentuje zdobywca 1. miejsca. Wszyscy zwycięzcy otrzymują puchar oraz dyplom a także roczną prenumeratę magazynu BEAUTY FORUM. Szkoła zwycięzcy otrzymuje puchar.

POZOSTAŁE WARUNKI 

Zgłoszenie do Konkursu Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

UWAGA: Zgłoszeni do konkursu uczniowie powinni dosłać drogą pocztową lub w formie skanu odpowiednie oświadczenie dostępne na stronie http://wiosna.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-blue-diamond/

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym względem modelki/modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu.

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 05.04.2018 10:00
Zakończenie: 23.09.2018 18:00

Targi BEAUTY FORUM, Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56C Warszawa

Strona wydarzenia:
http://jesien.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/konkurs-mlodych-talentow-o-puchar-blue-diamond/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...